آدرس دفتر مرکزی

آدرس دفتر فروش: تهران، سعادت آباد، خیابان مطهری شمالی، کوچه عیسی پور، پلاک 2، طبقه 2، واحد 3و 4

تلفن-فکس

+98-21-88696553

+98-21-88699085

+98-21-88560669

+98-21-88698817

Email : info@abnos.co

آدرس کارخانه

آدرس کارخانه: استان فارس، شهرک صنعتی شیراز، بلوار کوشش شمالی، خیابان سائی، کوچه 805

تلفن-فکس

+98-21-88696553

+98-21-88699085

+98-21-88560669

+98-21-88698817

Email : info@abnos.co