نام محصول:

اوره فرمالدهید غلیظ شده

 
 

فرم تحویل

 
 

مایع : ABNOOS-UFC-85

 
 
 

خواص و کاربرد

 
 

-

در ساخت رزین اوره فرمالدئید و چسب کاربرد دارد.

-

در واحدهای پتروشیمی تولید کننده اوره نیز جهت افزایش مقاومت مکانیکی و کاهش خاصیت سوزانندگی اوره استفاده می‌شود.

-

این محصول به عنوان عامل ضد گلوله شدن در کود اوره کشاورزی توسط واحدهای پتروشیمی به کار می‌رود و میزان جذب اوره در خاک را کاهش می‌دهد.

-

در نوع گرید % UFC 85 و % UFC 65 موجود می‌باشد.

 
 

شرایط نگهداری و پایداری

 
 

-

در انبار و مکان خشک دمای 25 درجه سانتیگراد به مدت 9 ماه قابلیت استفاده دارد.

کد محصول

UFC 85

UFC 65

شکل ظاهری

شفاف

شفاف

pH (25ºC)

7.5 - 8

7.5 - 8

ویسکوزیته در Cup4-25ºC

240 - 500 (c.p)

50 - 150 (c.p)

مقدار فرمالدهید

% 60 ± 0.5

% 48 ± 1

وزن مخصوص در 20ºC

1.325 ± 0.05

1.280 ± 0.02

درصد وزنی اوره

% 25 ± 0.5

% 17 ± 1

درصد وزنی آب

% 15 ± 0.5

% 35 ± 1

مقدار متانول (حداکثر) وزنی (بعد از 72 ساعت)

% 0.2

% 0.2