آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه

شروع مراحل ساخت واحد تولید اسپری درایر

در راستای طرح های توسعه ای شرکت چسب و رزین آبنوس مراحل ساخت پروژه اسپری درایر آغاز شد.

در راستای طرح های توسعه ای شرکت چسب و رزین آبنوس، مراحل ساخت پروژه اسپری درایر آغاز شد. مراحل تحقیقاتی این طرح از سال 1398 آغاز و با تکیه بر دانش متخصصین شرکت و تجارب مهندسی، مراحل تحقیقاتی و امکان سنجی این طرح در اوایل سال 1399 به پایان رسید. در ادامه، مراحل طراحی پروژه نیز در مجموعه شرکت انجام شد و نهایتا در اوایل سال جاری وارد مرحله اجرا و پیاده سازی گردید.

راه اندازی واحد اسپری درایر در راستای تکمیل چرخه محصولات قبلی و با هدف توسعه محصولات، اشتغال، بهره وری موثرتر و تولید انبوه با ماندگاری بیشتر محصولات به لحاظ زمانی می باشد. این واحد با تولید محصولاتی نظیر پودر گلیزر، اوره فرمالدهید پودری و ملامین فرمالدهید پودری گام بزرگی در جهت ماندگاری بیشتر محصولات قبلی کارخانه که به صورت مایع در دست تولید هستند لحاظ می شود که این امر می تواند ظرفیت صادرات قابل توجهی را نتیجه دهد.

طبق برنامه ریزی انجام شده مراحل اجرایی ساخت پروژه اسپری درایر تا بهمن ماه سال جاری به پایان خواهد رسید. ظرفیت اشتغال زایی این طرح 45 نفر مستقیم و 200 نفر غیر مستقیم می باشد.

تاریخ انتشار : 1400/03/19
کد : 2
تعداد بازدید: 3472